Witamy w dziale cennik

Usługi edukacyjne w Katowicach:

Wartość brutto jednej godziny lekcyjnej (45 min.) jest zależna od rodzaju kursu, szkolenia i wielkości grupy. Poniżej przedstawiamy ogólny cennik:

Kursy maturalne i gimnazjalne:

 • grupa od 5 do 10 osób = 15,00 zł
 • grupa od 2 do 4 osób = 25,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 40,00 zł

 

Korepetycje zwykłe i kursy językowe do poziomu B2:

 • grupa od 5 do 10 osób = 15,00 zł
 • grupa od 2 do 4 osób = 20,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 35,00 zł

 

Kursy językowe poziom C1:

 • grupa od 5 do 10 osób = 20,00 zł
 • grupa od 2 do 4 osób = 25,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 40,00 zł

 

Korepetycje, zajęcia wakacyjne (m.in.: Królowa M, Pyfer):

 • grupa od 5 do 10 osób = 15,00 zł
 • grupa od 3 do 4 osób = 20,00 zł

 

Szkolenia:
Wartość jednostki rozliczeniowej (45 min.) jest ustalana odrębnie dla każdego nowego szkolenia zawodowego stanowiącego ofertę specjalną.

Ważne zasady:

 • rozliczenia maja charakter miesięczny, to znaczy wraz z końcem danego okresu rozliczeniowego jest generowana faktura i przekazywana na indywidualne konto każdego z uczniów, wraz z powiadomieniem w formie wiadomości e-mail.
 • termin płatności jest do 10 dnia następnego miesiąca
 • rozliczamy się za zrealizowane zajęcia w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że obecność ucznia nie jest brana pod uwagę. Jeżeli ucznia nie ma w danym okresie więcej niż na połowie zajęć zostaje poinformowany jego opiekun prawny, rodzic (płatnik).
 • uczniowie mogą odwołać ustaloną rezerwację czasu zajęć najpóźniej dzień wcześniej. Odwołania tego samego dnia lub „chwilę” przed zajęciami nie będą uwzględniane.
 • odbiór faktury. Uczeń loguje się na swoje konto, używając loginu i hasła (na umowie). Następnie w zakładce „płatności” ma możliwość otwarcia i pobrania pliku faktury (format pdf).
 • na swoim koncie uczeń może też monitorować stan swoich płatności.
 • liczne nieobecności na zajęciach lub opóźnienia w płatnościach mogą skutkować skreśleniem z listy uczniów.

 

Informacje systemowe.

Większa część rozliczeń jest zautomatyzowana, to oznacza, że system informuje ucznia o:

 • fakcie wygenerowania faktury za dany okres i umieszczeniu jej na indywidualnym koncie ucznia
 • zbliżającym się terminie płatności (mail)
 • przekroczonym terminie płatności (sms)
 • anulowaniu terminu zajęć z przyczyn nauczyciela (np.: choroba, rada pedagogiczna itp.), (sms)


Uwaga:

 • wiadomości sms generowane przez system mają charakter „one way” (w jedną stronę), co oznacza, że odpowiedzi na nie, nie będą docierały do nas. Prosimy nie wysyłać smsów na numer systemowy
 • Jeżeli potrzebują Państwo kontaktu z biurem Placówki prosimy bezpośrednio na numer telefonu biura 510 409 035 lub w formie elektronicznej lp.bialystok.pl@gmail.com